Erciyes Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Merkezi 1998’de kurulmuştur. İlk yılda on iki adet otolog nakil ile kök hücre nakline başlanmıştır. Merkezimiz ilk Allojenik kemik iliği naklini 1999 yılında yapmış ve 2000 yılında EBMT’ye (Avrupa Kemik İliği Nakli Merkezleri Birliği) üye olmuştur.

2009 yılında açılışı yapılan Sahinur Dedeman Kemik İliği Nakli Hastanesi; modern mimarisi, teknolojik ve tıbbi olarak gelişmiş altyapısı, 37 yataklı servisleri, aferez ünitesi ve flow sitometri laboratuvarı ile hizmet vermeye başlamıştır. 

2009 yılına kadar Kemik İliği Nakli Merkezimizde yapılan toplam nakil sayısı 437’ye ulaşmış ve kuruluşumuz; Avrupa kemik iliği nakil sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir.

Kemik İliği Nakli Merkezi öğretim üyeleri; JACIE Müfettişliği kurslarına katılarak sertifika sahibi olmuşlardır.

Kemik İliği Kök Hücre Nakil Merkezimiz; 2010 yılında, Prof. Dr. Ali Ünal’ın program direktörlüğünde JACIE Akreditasyonu için başvurmuştur. Klinik Direktör Prof. Dr. Mustafa Çetin, Aferez Direktörü Prof. Dr. Bülent Eser ve Laboratuvar Direktörü Prof. Dr. Leylagül Kaynar’dan oluşan akreditasyon ekibi ile 2012 yılında JACIE Akreditasyonu almıştır.

2014 yılında ara denetimi, 2016 yılında Re-akreditasyonu yapılmış ve JACIE Akreditasyonu alan ilk kamu üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi; yılda 150 kadar otolog ve allojenik nakil yapmaktadır.

Kuruluşundan 2020 yılına kadar merkezimizde toplam 1947 (Allojenik:868 Otolog:1079) hastaya kök hücre nakli yapılmıştır.